Protohouse – suomalaisen 3D-tulostuksen etulinjassa vuosikymmenten osaamisella

Vuonna 2016 Protohousen aloittaessa toimintansa, Salon IoT Campus oli hiljainen. Nokian kasvu ja sitten nopea alasajo oli jättänyt jälkensä alueeseen. Nokian jälkeen aloitti monia teollisuuden ja ICT-alan uusia yrittäjiä, yhtenä niistä entisten nokialaisten perustama 3D-tulostukseen, koneistukseen ja laserleikkaukseen erikoistunut Protohouse.

3D-tulostus: kehitys ja hyödyntäminen

3D-tulostus on kasvava ja kehittyvä ala niin Suomessa kuin maailmallakin. Se on valmistustekniikka, joka mahdollistaa monimutkaisten esineiden valmistuksen digitaalisesta mallista. 3D-tulostus on tehokas tapa luoda yksilöllisiä ja monimutkaisia tuotteita, jotka olisivat vaikeampia ja kalliimpia valmistaa perinteisillä valmistusmenetelmillä. Tekniikkaa voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten prototyyppien ja pienten sarjojen valmistukseen, lääketieteelliseen kuvantamiseen ja mallinnukseen, rakentamiseen, teollisuuteen ja designiin.

Protohouse on erikoistunut erityisesti prototyyppi-, muotoilu-, markkinointi- ja tuotekehitysmallien tuottamiseen. Protohouse on kasvanut 3D-tulostustekniikan kanssa yhtä matkaa. Yrityksessä yhdistyvät paikallinen Nokian kanssa yhteen nivoutuva historia sekä uusi innovatiivinen ote ja halukkuus kasvaa.

Nokian aikainen osaaminen näkyy Protohousella edelleen. Pitkäaikaisimmat työntekijät aloittivat työuransa matkapuhelinjätin edeltäjillä jo 1970-luvulla, myöhemmin Nokialla  ja nyttemmin Protohousella. Nokian aikana käytössä olivat ensimmäisen sukupolven 3D-tulostus koneet, mutta nyt Protohouse käyttää, Suomen konekannan uusimpia, kolmannen ja neljännen sukupolven tulostimia.

3D-tulostuksen tekniikka on kehittynyt erityisesti nopeuden ja tarkkuuden kautta. Protohousen käyttämä SLA (stereolithography) -teknologia on 3D-tulostusmenetelmistä tarkin ja siksi soveltuu hyvin monimutkaisten tai suurinta tarkkuutta vaativien geometrioiden tulostamiseen.

Rajoja 3D-tulostuksen hyödyntämiseen ei juurikaan ole, vain mielikuvitus on rajana. Tulostustekniikkaa voidaan hyödyntää muun muassa muotoilu, markkinointi ja tuotekehitys tarkoituksiin. Yleistä on tilata esimerkiksi sovitusosia tuotekehittelyn nopeisiin tarpeisiin. 3D-tulostamalla mallikappale tuotteesta voidaan selvittää sen toiminnallisuutta, esimerkiksi miten osat sopivat yhteen. Tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa on myös tärkeää tietää miltä tuote tuntuu ja fyysisesti havainnollistaa se asiakkaalle. 3D-tulostettu prototyyppi voikin olla hienosti viimeisteltynä esillä esimerkiksi messuilla tai asiakastapaamisessa.

Tällaisen mallikappaleen luominen ennen sarjatuotantoa onkin erityisen kätevä ja kustannustehokas tapa hyödyntää 3D-tulostustekniikkaa. Protohouse on kehittänyt toimintansa niin, että kokemus olisi mahdollisimman sujuva asiakkaalle. Asiakas lähettää 3D-filen esimerkiksi valokatkaisijasta Protohouselle, joka suorittaa tuotteen 3D-tulostuksen ja postipaketti kolahtaa asiakkaan luukkuun jo kolmantena päivänä tilauksesta. Toki tämäkin prosessi tarvitsee taustalle huolellista suunnittelutyötä, mutta valmistusprosessi on kehittynyt 3D-tulostuksen ansiosta paljon aiempaa nopeammaksi.

3D-tulostus, koneistus ja laserleikkaus: kaikki saman katon alta

Useassa tapauksessa asiakas joutuu käyttämään useiden eri yritysten palveluja 3D-tulostukseen, koneistamiseen, laserleikattuihin tai elastomeeri osiin, mutta Protohousella kaikki hoituvat saman katon alta. Protohouse onkin protoissa ja sarjoissa Suomen markkinoilla ainoa tekijä, jolla yhdistyvät 3D-tulostus, koneistus ja laserleikkaus sekä elastomeerivalut.

3D-tulostus on tehokas tapa tuottaa monimutkaisia ja tarkkoja prototyyppejä, mutta monesti lopputuote vaatii vielä viimeistelyä ennen kuin se on valmis käyttöön. Protohousen henkilökunta tarjoaa asiantuntevaa osaamistaan asiakkaan avuksi parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

3D-tulostuksen ja elastomeerivalujen yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia monimutkaisten osien valmistuksessa. Yhdistämällä nämä kaksi menetelmää voidaan esimerkiksi valmistaa osia, joissa osan tiivistys tai saranointi on yhdistetty yhteen osaa ja on hyvin lopullisen sarjatuotanto-osan omainen.

Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen, kun valmistetaan pieniä eriä tai yksittäiskappaleita, joita ei kannata teettää perinteisellä massatuotantoon suunnatuilla menetelmillä

3D-tulostuksen ja Protohousen tulevaisuus

3D-tulostuksen tullessa kuluttajamarkkinoille, tekniikkaa ympäröi buumi sekä ajatus siitä, että seuraavina vuosina kaikki kuluttajat ostavat omat 3D-tulostimensa autotalleihin ja esimerkiksi auton varaosien tai työkalujen ostamiselle ei olisi enää tarvetta. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Teknologialle tyypillisesti, suuret kehitysharppaukset tapahtuvat hitaammin ja uusia toimijoita alalle on tullut mediahuomiosta riippumatta arveltua vähemmän. Alan toimijat pyrkivät kuitenkin kehittämään toimintaansa jatkuvasti ja 3D-tulostuksen suhteen selkeää kehitystä on näkynyt.

Kehitystä tekniikan tasolla on tapahtunut erityisesti nopeuden ja tarkkuuden osalta. Tärkeänä tulevaisuuden kehityskohtana nähdään esimerkiksi laadukas monimateriaalitulostus eli kyky tulostaa useita materiaaleja samassa tulostimessa. Se on edelleen kehitymässä, mutta toisi onnistuessaan paljon uusia mahdollisuuksia.

Suomessa teolliset nylon printit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Nylon printattuja osia on mahdollista käyttää teollisuuteen loppuosana.

Seuraava hitti on kuitenkin vielä kysymysmerkki. Selvää kuitenkin on, että ala pyrkii kehittämään koneita, ohjelmistoja sekä materiaaleja. Aikamme kuumat kysymykset kestävästä kehityksestä ja ympäristöystävällisyydestä näkyvät myös tällä alalla. Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen ja esimerkiksi biopohjaiset muovit, jotka on valmistettu maissista, vehnästä tai sokeriruo’osta, ovat ehdottomasti tulevaisuuden teemoja.

Protohouse pyrkii liikkumaan eteenpäin yhdessä muutoksen mukana. Pitkä taival Nokian loppumisesta tähän päivään näkyy SalonIoTCampuksessa. Vuonna 2018 vuosia hiljaisena ollut ruokala aukeni jälleen ja muun muuassa Turun AMK:n myötä väki siirtyi Kampuksen tiloihin. Nyt kampuksen tiloissa liikkuu päivittäin jo tuhansia kävijöitä, opiskelijoita, lukuisten yritysten työntekijöitä ja vierailijoita.

Protohouse onkin yritys, jossa yhdistyvät paikallisylpeys ja alueen vaiherikas historia sekä myös eteenpäin katsominen. Yritys pyrkii innokkaasti kasvattamaan alan osaajien rivejään sekä kehittämään palveluitaan. Toiveena ovat investoinnit alalle, joka on varmasti osa tulevaisuuden Suomea.

1 comment

Vastaa